ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ആരൊക്കെ കൊടുക്കണം?

ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ആരൊക്കെ കൊടുക്കണം?

വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ ആദായത്തിൻമേലുള്ള നികുതിക്കാണ്‌ ആദായനികുതി എന്നു പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി നിയമം 1961 പ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് ഈ നികുതി പിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നികുതി നിയമപ്രകാരം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഓരോ പൗരനും  2.5ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് സ്ലാബുകൾ ആയി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു  പൗരന്റെ വരുമാനം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണെങ്കിൽ അയാൾ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്നാൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ  അയാൾ നികുതിയടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 2.5 ലക്ഷം മുതൽ   5ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം ഉള്ള ഒരു പൗരൻ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഓരോ രൂപയ്ക്കും 5 ശതമാനം വീതം നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 5ലക്ഷം  മുതൽ 10ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ഒരു പൗരൻ 5 ലക്ഷം രൂപക്ക് ശേഷമുള്ള ഓരോ രൂപയ്ക്കും 20 ശതമാനം വീതം നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 10ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള ഒരു പൗരൻ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഓരോ രൂപയ്ക്കും 30 ശതമാനം വീതം നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

 

മേൽപ്പറഞ്ഞ നികുതി സ്ലാബുകൾ എല്ലാം 18 വയസു മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള പൗരന്മാരുടെ വരുമാന നികുതി അടക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായ പരിഗണനയിൽ 60 വയസ്സു മുതൽ 80 വയസ്സ് വരെയുള്ള വരെ, 80 വയസ്സു മുതൽ നൂറു വയസ്സു വരെയുള്ള വരും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിനു മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നികുതി അടക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

വിവീധ തരം ആദായങ്ങൾ

ആദായ നികുതി നിയമം 1961,ആദായങ്ങളെ താഴെപ്പറയും വിധം തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 • ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദായം

 

 • കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദായം

 

 • വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നോ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നോ ഉള്ള ആദായം

 

 • മൂലധന ലാഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദായം

 

 • മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദായം

 

നികുതി ഘടന

 • വ്യക്തി
 • കമ്പനി
 • പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം
 • സഹകരണ സ്ഥാപനം
 • അവിഭജിത ഹിന്ദു കുടുംബം
 • മറ്റുള്ളവ

 

 1. ഫോം 16

 

ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളില്‍ ഒന്നാണ് ഫോം 16. ജീവനക്കാരുടെ താല്‍പ്പര്യാര്‍ത്ഥം ടിഡിഎസ് (ടാക്‌സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്‌സ്) കുറയ്ക്കുകയും അധികാരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് സെക്ഷന്‍ 203 പ്രകാരം തൊഴിലുടമ നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണിത്.

 

 1. സാലറി സ്ലിപ്പ്

ട്രാവല്‍ അലവന്‍സ്, ഹൗസ് റെന്റ് അലവന്‍സ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി ശമ്പള നികുതിദായകര്‍ സാലറി സ്ലിപ്പുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ അലവന്‍സുകള്‍ക്ക് നികുതി തുക വ്യത്യസ്തമാണ്.

 

 1. ബാങ്കില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ നിന്നുമുള്ള പലിശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

 

സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട്, ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍, ആര്‍ഡി എന്നിവയില്‍ നിന്ന് നേടിയ മൊത്തം പലിശ തുക കാണിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ബാങ്കുകള്‍ പലിശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നു.

 

 1. ഫോം 16എ,

 

ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പരിധിക്കപ്പുറം ശമ്പളത്തിനുപുറമെ ഏതെങ്കിലും വരുമാനത്തില്‍ ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍, ടിഡിഎസ് കുറച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഒരു ഫോം 16 എ ഫോം നല്‍കും.

 

5 ഫോം 26എഎസ്

 

ഫോം 26 എഎസ് അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ പാന്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച എല്ലാ നികുതികളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഏകീകൃത നികുതി പ്രസ്താവനയാണ്. ഇത് തൊഴിലുടമ, ബാങ്കുകള്‍ (ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍), അഡ്വാന്‍സ് ടാക്‌സ്, സെല്‍ഫ് അസസ്‌മെന്റ് ടാക്‌സ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പേയ്മെന്റിനായി മറ്റേതെങ്കിലും ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകള്‍ കുറച്ച നികുതികള്‍ എന്നിവ അറിയുന്നത് ഇ ഫോമിലൂടെ യാണ്

 

 1. നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിനായുള്ള നിക്ഷേപ തെളിവുകള്‍

 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സെക്ഷന്‍ 80 സി, 80 സിസി, 80 സിസിഡി (1) പ്രകാരം നികുതി ലാഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളും ചെലവുകളും നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഈ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ഒരാള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന പരമാവധി നികുതിയിളവ് ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 1.5 ലക്ഷം കവിയാന്‍ പാടില്ല.

 

 1. ഭവന വായ്പ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

 

മൂലധനത്തിന്റെയും പലിശ തിരിച്ചടവിന്റെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഭവന വായ്പ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് സഹായിക്കും. ഭവനവായ്പയ്ക്ക് പലിശ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് സെക്ഷന്‍ 24 പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും.

 

 1. 80 ഡി, 80 യു വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകള്‍

 

നികുതി-സേവിംഗ്‌സ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും 80 സി യില്‍ താഴെയുള്ള ചെലവുകള്‍ക്കും പുറമെ, മറ്റ് ചില വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കിഴിവുകള്‍ ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റ് ചില ചെലവുകളും ഉണ്ട്.

 1. മൂലധന നേട്ടം

 

ഒരു പ്രോപ്പര്‍ട്ടി കൂടാതെ / അല്ലെങ്കില്‍ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ ചില മൂലധന നേട്ടങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, ഐടിആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അത് പരാമര്‍ശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

 1. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്

 

സെക്ഷന്‍ 139 എഎ പ്രകാരം ആധാര്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. നിങ്ങള്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്തവരും അതിനായി അപേക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവുരമാണെങ്കില്‍, റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എന്റോള്‍മെന്റ് ഐഡി നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.